Masa za krecenje

 

Boja visoke pokrivnosti izrađena na bazi kvalitetnih punilaca i veziva, koristi se za bojenje unutrašnjih zidova, otporna na suvo brisanje.

 

Poludisperzija za unutrasnje zidove

Uni_pol

Boja visoke pokrivnosti izrađena na bazi kvalitetnih punilaca i veziva, koristi se za bojenje unutrašnjih zidova, otporna na suvo brisanje.

Priprema se vrši dodavanjem 20-30% vode uz mešanje do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti suva, čista i odmašćena. Preporučujemo impregnaciju Uni podlogom za inpregnaciju.

Nanošenje: valjkom ili četkom u dva sloja. Drugi sloj nanositi po potpunom sušenju prvog sloja.

■ Potrošnja: 0,2 kg/m2 u zavisnosti od strukture podloge.

■ Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju na temperaturi iznad 5°C.

■ Pakovanje: 25 kg, 10 kg, 5 kg