Uni masinski malter

 

Cementno-krečni Uni mašinski malter namenjen za mašinsko i ručno malterisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

 

Masinski malter

Cementno-krečni Uni mašinski malter namenjen za mašinsko i ručno malterisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina.

 Priprema mase: masa se priprema mešanjem tri do četiri dela praha sa jednim delom vode, u samoj mašini ili ručno.
 Nanošenje: pripremljena masa se nanosi, mašinski ili ručno, na čistu, otprašenu i odmašćenu podlogu. Jako suve podloge prethodno navlažiti.
 Razmera smeše: od 6 do 7 lit. vode na 25 kg praha.
 Potrošnja: 12-15 kg/m2, zavisno od kvaliteta podloge i debljine nanosa.
 Temperatura primene: +5 do +30°C
 Rok upotebe: 6 meseci u originalnom pakovanju, u suvom prostoru.
 Pakovanje: 25 kg