Fug mase

 

Uni masa za fugovanje je proizvod na bazi cementa, mineralnih punila, celuloznih derivata i specijalnih aditiva, a koristi se za fugovanje keramičkih pločica

 

Masa za fugovanje plocica-BELA

Uni masa za fugovanje je proizvod na bazi cementa, mineralnih punila, celuloznih derivata i specijalnih aditiva, a koristi se za fugovanje keramičkih pločica.

 Glavne odlike: jednostavno se priprema i nanosi, osigurava trajnu zaštitu fugovanih spojeva, potrošnja 0,4-0,6 kg/m2 (u zavisnosti od širine fuge).
 Priprema mase: Dva do tri težinska dela Uni mase za fugovanjeručno izmešati sa jednim težinskim delom vode. Tako zamešanu masu ostaviti da odstoji 15 minuta, a pre ugradnje je još jednom promešati. Vreme upotrebe zamešane mase iznosi oko 2 sata.
 Priprema podloge: praznine između pločica treba dobro očistiti, a eventualnu prašinu oprati vodom.
 Način primene: Uni masa za fugovanje se nanosi u fuge najkasnije jedan dan posle postavljanja keramičkih pločica. Nanošenje se vrši četkom ili gumenom keramičarskom lopaticom po celoj površini, tako da se spojnice potpuno ispune. Nakon 40-60 minuta preostalu masu sa pločica oprati vodom. Po završetku rada alat koji je korišćen za fugovanje takođe oprati vodom.
 Temperatura primene: +5 do +30°C
 Rok upotrebe: 6 meseci u originalnom pakovanju, u suvom prostoru.
 Pakovanje: 2 kg