Podloge

 

Sredstvo za premazivanje mineralnih i fasadnih podloga, njihovo ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćenje i vodootpornost pre nanošenja fasadnih boja i tankoslojnih fasadnih materijala.

 

Akrilna bojena podloga za fasade

Uni_grund

Sredstvo za premazivanje mineralnih i fasadnih podloga, njihovo ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćenje i vodootpornost pre nanošenja fasadnih boja i tankoslojnih fasadnih materijala.

Nanošenje: Kod svih i upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta u razmaku od 2-3 sata.U prvom nanosu podlogu razrediti sa maksimalno 30% vode, a u drugom premazu maksimalno 10% vode. Nanošenje vršiti četkom ili valjkom. Vreme sušenja minimalno 24 sata. Ne raditi pri direktnom uticaju sunca, kiše ili jakog vetra.

■ Temperatura primene: od +5 do +30° C

■ Potrošnja: Približno 0,30kg/m2 na fasadnoj površini 0,15 na zaglađenoj površini.

■ Rok upotrebe:12 meseci u originalnoj ambalaži iznad 5°C. Čuvati od smrzavanja. .

■ Pakovanje: 3L,1L